Nejdůležitější povinnosti řidiče: Stojí za to si je připomenout. Za nedodržení hrozí vězení nejen na českých silnicích

První pomoc je důležitá, byť je lepší ji nikdy nepoužít, je důležité ji ovládat. A hlavně se nebát ji poskytnout, není to dobrovolné.

i Zdroj fotografie: Policie ČR
                   

Pro mnoho řidičů je pravidelné dodržování silničních předpisů jejich jedinou povinností za volantem. Nicméně existují situace, které vyžadují více než jen znalost dopravních pravidel – a to jsou právě nehody. Občan obecně, nejenom řidič či účastník nehody, má povinnost poskytnout jinému první pomoc. Jsou tady určitá pravidla, určité dané postupy, jak se chovat v případě nehody. Platí povinnost ohlásit nehodu Policii České republiky, je třeba vyznačit situaci a stopy a případně se zdržet přemisťování vozidel a setrvat na místě do příchodu policisty.

Co dělat při autonehodě? Neujíždět, je-li třeba, tak první pomoc

To také v několika případech, a to dojde-li k usmrcení nebo jakémukoliv zranění osoby. Dále když dojde k hmotné škodě převyšující zřejmě 100 000 Kč na některém ze zúčastněných vozidel včetně nákladu nebo na jiných věcech. Nebo když se nedohodnou účastníci dopravní nehody na míře účasti na způsobení škody. Laicky a zkráceně řečeno. Existují i postihy, pokud takto účastníci nehody neučiní. Ujet z místa nehody, kde byly zničené plechy na cizím autě za tři tisíce Kč, to se dá ještě „přežít“ s mírným trestem, ale neposkytnout někomu pomoc?

iZdroj fotografie: Policie ČR

Mimo morální aspekt je zde také právní stránka věci. Neposkytnutí pomoci může být za určitých podmínek podle § 150 a 151 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, potrestáno. A to podle § 150 odst. 1 trestního zákoníku, kde je psáno následující. Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Kontroverzní dopravní nehoda na videu: Tři auta a tři možní pachatelé. Kdo je viníkem?

Dále § 151 trestního zákoníku zní: Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti. Jaké jsou povinnosti účastníků dopravní nehody? Tak ještě jednou.

Pomoc druhému je povinnost, ne dobrovolná záležitost

Účastníci dopravní nehody jsou povinni neprodleně zastavit vozidlo a zajistit bezpečnost provozu v místě nehody. Mají povinnost zabránit vzniku dalších škod (vytékající paliva nebo maziva, odpojení elektroinstalace, označení místa nehody a varování řidičů, opuštění vozovky, hašení požáru). A podle potřeby poskytnout první pomoc, přivolat záchrannou službu a umožnit obnovení provozu. Navzájem si jsou povinni prokázat totožnost a údaje o vozidlech.

Hrozivě vypadající nehoda: Poznáte alespoň tovární značku havarovaného vozu?

Ale to „už nás nezajímá“. Problém je v té první pomoci. Co když to někdo neumí, není si jistý? Jsou zde život zachraňující úkony, jako je zastavení silného krvácení. Tlakový obvaz, prsty v ráně, výjimečně zaškrcovadlo, zakrytí pronikajícího poranění hrudníku. Ale asi to není pro každého, všude je krev, nářek, stres. Věc se má tak, že každý je povinen poskytnout první pomoc v rozsahu přiměřeném svým znalostem a schopnostem.

iZdroj fotografie: Jan Polák / Creative Commons / CC-BY-SA

Samozřejmě pokud tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného. Pokud někdo nezvládne tlačit prsty do otevřené rány nebo pokud by to znamenalo riziko pro něj nebo někoho jiného, nemusí to udělat. Ale musí sáhnout po telefonu a zavolat na linku záchranky. I kdyby nic jiného nezvládl, tak tohle zvládnout musí. Telefon. Vzít do ruky, zavolat, když už nic jiného. Nejhorší první pomoc je žádná první pomoc, pozdě už může jeden jen litovat.

Umíte poskytnout první pomoc?

Zdroj: BESIP
Diskuze Vstoupit do diskuze
127 lidí právě čte
Autor článku

Ondřej Komárek

Polovinu svého života strávil ve Velké Británii, kde psal 12 let pro přední automobilová média jako Autocar, Carwow a TopGear. Nyní přináší svůj jedinečný pohled do AutoŽivě. Aktivně se účastní amatérských závodů a předtím, než se stal novinářem, pracoval na vývoji závodních motorů.

Zobrazit další články