Test z autoškoly: Nejkomplikovanější dopravní situace – musíte pustit autobus ze zastávky? Ano i ne

Má, nebo nemá autobus MHD vyjíždějící ze zastávky přednost? Řidiči osobních aut nemusí v určitém okamžiku zastavovat.

i Zdroj fotografie: AutoŽivě
                   

Křižovatky jsou tématem, které mezi našimi čtenáři rezonuje. Do redakce chodí dotazy na to, jak se jednotlivá křížení projíždějí, kdo má či nemá přednost, jak ovlivňuje přednost v křižovatce tvar hlavní komunikace a to, zda zatáčí. Ovšem část dotazů překračuje takříkajíc hranice křižovatek. A téma, které teď máme před sebou, je jedním z nich. Nejprve upozornění, že jde o schématické znázornění situace.

Autobus MHD má přednost, ale ne absolutní

Jedná se o vyjádření vzájemných pozic osobních automobilů a autobusu městské hromadné dopravy. Takže extrémně pečlivé čtenáře prosíme, ať akceptují fakt, že na grafice nemusí jít o přesné vyjádření perspektivy, respektive poměrů velikostí okolí a vozidel. Nebo třeba o normované odstíny barev u autobusu městské hromadné dopravy. Na obrázku je autobus městské hromadné dopravy v zastávce, před ním a za ním pak dvě projíždějících osobní auta. Mohlo by se klidně jednat o tradiční otázku z testu autoškoly.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Ta by se ptala, jak se zachová řidič modrého automobilu. Odpovědi by byly klasicky tři. První by nabízela, že řidič pojede stejnou rychlostí jako dosud. Autobus, který zastavil v zastávce, není důvodem ke zvýšené opatrnosti v jízdě. Druhá možnost by navrhovala, že řidič sníží rychlost jízdy. Musí počítat s náhlým vstoupením osob do vozovky, které vystoupily z autobusu. Třetí možností by bylo, že řidič musí zastavit za autobusem a počkat, než vyjede ze zastávky.

Agresivní řidič vyškolí motorkáře: Dá mu co proto, za nedání přednosti v jízdě ho zkropí kapalinou do ostřikovačů

Pak může pokračovat v jízdě. Vše definuje Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Ten říká, že „řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ Je třeba si uvědomit, že nikde není ani slovo o tom, že by měl řidič MHD absolutní přednost.

Rozdíl je v zapnutém blinkru

Tedy má přednost, ale s důrazem na to, že nesmí omezit řidiče jedoucí ve stejném směru. Čili „řidiči autobusu hromadné dopravy osob nebo trolejbusu musí v obci řidiči ostatních vozidel umožnit vyjetí ze zastávky nebo ze zastávkového pruhu, a to snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla; řidič autobusu nebo trolejbusu přitom nesmí ohrozit zejména řidiče vozidel jedoucích stejným směrem.“

iZdroj fotografie: DP města Mostu a Litvínova

Jaká je tedy správná odpověď? Určitě to není ta třetí. Zde je třeba zdůraznit, že řidiči nemusejí zastavovat za autobusem v zastávce a čekat, než tento odjede. Správná odpověď je ta druhá. Nicméně znovu a ještě jednou, jde o situaci, kdy autobus evidentně stojí v zastávce. Ve chvíli, kdy dá řidič autobusu znamení o změně směru jízdy, jak se říká „vyhodí blinkr,“ pak mu musí kolem jedoucí řidiči dát jednoznačně přednost.

Víte, zda dát autobusu přednost?

Zdroj: PID
Diskuze Vstoupit do diskuze
82 lidí právě čte
Autor článku

Ondřej Komárek

Zobrazit další články