Možné důvody, proč auto ztrácí akceleraci i rychlost, které je potřeba řešit včas

Ztráta výkonu motoru u vašeho vozidla může mít různé příčiny. Některé z nich můžete odhalit sami a vyhnout se tak drahé prohlídce v servisu.

i Zdorj fotografie: Depositphotos
                   

Majitelé starších ojetých automobilů, kteří jej mají od nova, si určitě všimli, že jejich auto nejede jako dřív. Jednotlivé části motoru se postupně s ujetými kilometry opotřebovávají a dávají to najevo mimo jiné i snížením výkonu. Jedná se o zcela normální přirozený jev, který dřív nebo později dožene každé vozidlo. Zcela jiný případ ovšem je, když motor auta z ničeho nic ztratí svou sílu. Na vině může být celá řada problémů. Většinou se jedná o poruchu funkce některé ze součástek motoru.

Nedostatečné množství vzduchu v motoru

Pokud jde z nějakého důvodu do motoru méně vzduchu než má, poznáte to na jeho výkonu. Menší přísun tohoto plynu může zapříčinit třeba špatná údržba, která má na svědomí zanesený sací filtr. U zážehových motorů se může také zanést nečistotami těleso škrticí klapky, která se následně nemůže při plném plynu otevřít o tak velký úhel, jaký odpovídá plnému plynu, což vede k omezenému přísunu vzduchu do motoru a následné ztrátě jeho výkonu. Ve výjimečných případech se může také zdeformovat sací potrubí vlivem tepla.

Přísun vzduchu do motoru ovládá snímač množství nasávaného vzduchu. V případě, že se akční člen tohoto snímače zanese nečistotami, následné hodnoty udávané snímačem pro řídící jednotku jsou zkreslené a to může způsobit sníženou dávku paliva, které jde do motoru a s tím související úbytek výkonu.

iZdroj fotografie: Depositphotos

U automobilů, které jsou vybavené turbodmychadlem, má právě tato součástka velký vliv na jejich výkon a pokud nefunguje správně, poznáte to výrazným snížením výkonu. Kromě stavu rotoru dmychadla a turbíny, přesněji teda jejich lopatek, závisí jeho správná funkce také na regulaci otáček turbodmychadla. V případě, že jsou otáčky rotoru menší, je menší i plnící tlak a také nižší výkon.

Negativní vliv na výkon motoru může mít i systém recirkulace spalin EGR. V případě, že je jeho činnost řešena externím zařízením, má přepouštět spaliny do sání a tím v režimu nízkého a částečného zatížení snižovat teplotu spalování. Pokud to dělá i při vyšším zatížení motoru, dochází ke ztrátě výkonu. EGR systém navíc způsobuje zanášení sání karbonem, který se hromadí jak v sacím potrubí, tak na zadní straně talířů sacích ventilů.

Nedostatečný přísun paliva

Motor nemůže vytvářet potřebný výkon, jestliže nemá dostatek nafty či benzinu. Ve většině případů stojí za postupným poklesem výkonu kvůli palivové soustavě obyčejné nečistoty v palivovém filtru nebo sacím koši podávacího čerpadla uvnitř nádrže. Za sníženým výkonem vlivem nedostatečného množství paliva může stát také špatná funkce snímačů a regulátorů. V první řadě to může být snímač tlaku v palivové zásobníkové trubici. Na vině může být také špatná funkce regulátoru tlaku paliva, který se používá u systémů vstřikování benzínu.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Má motor dostatečnou kompresi?

Na výkon motoru má velký vliv těsnost spalovacích prostorů jednotlivých válců, která zajišťuje kompresi. Čím těsnější válec je, tím větší je jeho komprese. Při netěsnostech totiž uniká vzduch přes pístní kroužky a snižuje vzniklý tlak. V případě vznětových motorů má mimo jiné komprese vliv i na schopnost natočit motor za nízkých teplot. Pokud je příliš slabá, nedojde k potřebnému stlačení vzduchu a následnému vzniku vysoké teploty, která je nezbytná pro vznícení palivové směsi.

K poklesu komprese ve válci a následné netěsnosti může dojít například při opotřebení vnitřních ploch válců nebo opotřebením pístních kroužků, které se nachází na pístu nejblíže spalovacímu prostoru a mají právě tuto těsnost zajišťovat prostřednictvím svého tvaru. Další z možností, proč se nevytváří dostatečný tlak ve válci, jsou netěsné ventily. Na vině tohoto problému může být jejich podpálení, častěji je to však jejich nevymezená ventilová vůle. U mechanicky ovládaných ventilů může být problémem zanedbaná údržba.

Válec pálí v nesprávné chvíli

Zápalná směs je u zážehového motoru zapalována přeskokem jiskry na svíčce. Někdy se však může stát, že k zapálení dojde ještě dřív, než na svíčce přeskočí jiskra a píst dosáhne bodu horní úvratě, tedy nejvyššího místa ve válci, kde se zastaví. Tento jev se nazývá samozápal. Na vině může být použití špatného paliva s nižším oktanovým číslem, než vyžaduje motor. Oktanové číslo u benzínu obecně vyjadřuje, jak odolné je palivo proti samovznícení vysokou teplotou, která je způsobena stlačením směsi ve válci.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Druhým viníkem možného samozápalu mohou být úsady, které se nahromadí na stěnách spalovacího prostoru a na pístech. Ty se pak zapalují vlivem stlačení směsi a následnou vysokou teplotou. Je tedy opravdu důležité, aby do vašich automobilů šlo kvalitní palivo, a těmto problémům se vyhnete. A jak to celé vlastně ovlivní výkon motoru? Samotný vznik samozápalu způsobí prostřednictvím snímače klepání řídicí jednotka motoru, která se snaží tomuto jevu zabránit tak, že upraví předstih a tím postupně klesá výkon motoru.

Špatný výfuk spalin z motoru

V případě, že by se vozidlu ucpal výfukový systém, řidič by vůbec nenastartoval. Z toho důvodu může být výkon motoru hodně ovlivněný zanesením výfukového traktu. V praxi je nejčastěji u tohoto problému na vině závada katalyzátoru. Modernější automobily mají ještě předkatalyzátory, aby plnily přísné emisní normy. Ty jsou umístěné blíže k motoru pro rychlejší zahřátí na provozní teplotu.

Pokud se vinou vysoké teploty roztaví jádro katalyzátoru, nemůžou tudy dobře procházet spaliny a výkon se může snížit až na minimum. Tento problém měly především starší automobily při výpadku zapalování na některém válci, kdy řídicí jednotka motoru nezavřela vstřikovací ventil, protože nezvládla rozpoznat, že konkrétní válec nepálí. To mělo za následek spálení paliva mimo spalovací prostor, tedy až ve výfukovém systému, kam jej poslal píst postupující z dolní do horní úvratě.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Ke snížení výkonu motoru v souvislosti s katalyzátorem může dojít i kvůli vysoké spotřebě motorového oleje. Prostřednictvím jeho mastných úsad se totiž zalepují kanálky katalyzátoru, který se tímto stává méně průchozím. Tento problém se týkal především starších vozů, které byly známé vysokou spotřebou motorového oleje.

Diskuze Vstoupit do diskuze
150 lidí právě čte
Autor článku

Michal Šimunek

Zobrazit další články