Od 1. 1. 2024 platí nové dopravní značky: Už je znáte? Musíte nutně vědět, kde se s nimi setkáte a co znamenají

Neznalost neomlouvá, pokud od začátku nového roku platí nové dopravní značky, řidiči si musí doplnit znalosti. „Já to nevěděl“ před policií neobstojí.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Změn od nového roku je opravdu hodně a tohle je další z nich. Nové dopravní značky budeme jako řidiči potkávat na našich dálnicích a silnicích. Legislativní rada vlády schválila novelu vyhlášky č. 294/2015 Sb., v rámci té pak o využívání a umístění nových značek mohou rozhodnout příslušné správní úřady. „Novela zákona o silničním provozu přináší na naše silnice od 1. ledna celou řadu změn,“ prohlásil ministr dopravy Martin Kupka. 

Nové značky upravují hlavně parkování, sdílené zóny a odstup

„Proto přicházíme i s novými typy dopravních značek, které právě na některé z těchto novinek reagují.“ Ministr pak akcentuje některé konkrétní typy značek. „Řidiči tak při svých cestách začnou potkávat značky upozorňující na začátek a konec sdílené zóny nebo na dodržování bezpečného odstupu při jízdě na dálnici,“ dodal ministr dopravy. O jaké hlavní novinky v dopravním značení se jedná?

iZdroj fotografie: Aktron / Creative Commons / CC-BY-SA, MD ČR

Jde o zavedení dopravní značky IZ 10a „Sdílená zóna“ a IZ 10b „Konec sdílené zóny“. Ty budou označovat oblast sdílené zóny, nového dopravně urbanistického řešení míst určených pro užívání všemi účastníky silničního provozu. Sdílené zóny, které mohou být nově zřizovány v rámci úpravy center měst a obcí za účelem optimálního využití veřejného prostoru a současně ke zklidnění dopravy. Další značku už znáte, psali jsme o ní už v jednom starším článku. Jde o dopravní značku IP 30f „Parkoviště P+D (Park & Drive)“.

Parkoviště pro sdílenou jízdu funguje v cizině, bude i u nás?

Tak budou označená parkoviště určená pro zaparkování vozidel, jejichž řidiči budou pokračovat do centra města jako spolujezdci v jiném vozidle. Na rozdíl od existujících parkovišť typu P+R nebo K+R zde nedochází ke změně druhu dopravy, ale jen k přestupu více osob do jiného vozidla. Uvidíme, jak to bude fungovat, podle ministerstva parkoviště typu P+D jsou dnes úspěšně provozována v Rakousku, v Německu, v Belgii, Francii nebo v Nizozemí. Jestli je to i česká cesta, ukáže čas. Výhledově má být takto využité například okolí sjezdu z D1 Velké Popovice.

Chytrák měl neotřelý nápad a kradl naftu bez rizika dopadení po celé zemi. Policie mu to ale natřela

Ani nová, ani stará, je zde úprava vizuální podoby dopravní značky IP 32 „Bezpečný odstup“. Pozměněná podoba značky má být pro řidiče srozumitelnější a lépe jim připomínat podstatu věci. To, jak odstup správně dodržet. Zatímco dříve na značce bylo vyobrazeno jedno vozidlo a za ním dvě šipky, nyní jsou dvě šipky mezi dvěma auty. Měla tak vzniknout vhodná mnemotechnická pomůcka, bezpečný odstup = 2 sekundy = 2 šipky. Původní značka je na titulním obrázku, nová zde v textu článku.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Nová je podoba piktogramu e-auta a e-koloběžky. Tady se legislativa snažila spojit s tou evropskou. Změnou vizuální podoby symbolu č. 211 pro elektromobil dochází ke sjednocení se symbolem nejčastěji užívaným napříč státy EU. Mělo by dojít k většímu porozumění označení zahraničními řidiči. Zavedením určeného symbolu č. 229 pro elektrokoloběžku pak stát reaguje na aktuální rozšíření tohoto městského dopravního prostředku. Další značky jsou pro řidiče spíše okrajové a jejich neznalost nezpůsobí nic strašného.

Jde například o zavedení speciálního označení vozidla O 5c „Terénní sociální služba“. Jde o vozidla provozovatelů terénních sociálních služeb, ti ji budou využívat k prokázání nároku na parkování. Také došlo k zavedení nové dopravní značky IJ 15 „Servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel“ nebo k úpravě významu a užití dopravní značky IS 20 „Návěst před křižovatkou pro cyklisty“.

O umístění nerozhoduje jedna instituce, ale majitel komunikace

Podle ředitele Odboru agend řidičů Ministerstva dopravy jde o to, že „nové dopravní značky usnadní řidičům a řidičkám orientaci v provozu a pomohou jim k bezproblémovému dodržování pravidel silničního provozu.“ Kdo a kde bude nové značky umísťovat? Orgán, který rozhoduje o umístění dopravní značky, je stanoven dle druhu komunikace.

Na dálnicích o umístění značek rozhoduje Ministerstvo dopravy po vyjádření Ministerstva vnitra. Na silnicích I. třídy toto rozhodování spadá do kompetence místně příslušného krajského úřadu s potřebou vyjádření Policie ČR. U silnic II. a III. třídy rozhodují o umístění značek jednotlivé obecní úřady, znovu přitom potřebují souhlasné stanovisko Policie.

Znáte všechny nové značky?

Zdroj: Policie ČR
Diskuze Vstoupit do diskuze
141 lidí právě čte
Autor článku

Ondřej Komárek

Polovinu svého života strávil ve Velké Británii, kde psal 12 let pro přední automobilová média jako Autocar, Carwow a TopGear. Nyní přináší svůj jedinečný pohled do AutoŽivě. Aktivně se účastní amatérských závodů a předtím, než se stal novinářem, pracoval na vývoji závodních motorů.

Zobrazit další články