Význam této dopravní značky nezná až 84 % řidičů. Kdo se bude řídit pouze textem, ten si od policie slízne špinavou pokutu

Nápis uvnitř zákazové značky byl již nejednou důvodem diskuse mezi řidiči a policisty. S novelou vyhlášky je vše úplně jinak, text v zásadě neodpovídá skutečnému významu.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Značka z našeho úvodního obrázku by v podstatě mohla být ukázkovým příkladem toho, jak umí být čeština barvitým jazykem a jak dokáže dokonale zmást důvěřivého, věci neznalého člověka. Neb co uděláte, když někde čtete „Průjezd zakázán“? Nebudete tou ulicí (daným úsekem) projíždět. Projíždět, to znamená vjet, plynule projet a na konci úseku zase vyjet. Nebo ne? Nikoli, je to zcela jinak. A hádek s policisty na dané téma už asi muselo být dosti. Pojďme se na to podívat společně, ať neplatíte zbytečně.

„Průjezd zakázán“, i když vlastně o průjezd až tak moc nejde

Dopravní značka „Průjezd zakázán“ (B32) se podle zákona č. 271/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), řadí do kategorie zákazových značek. Přesněji do kategorie „jiných zákazů“, mezi které patří kupříkladu i zákaz vjezdu automobilům na LPG nebo CNG. Tedy značek, jež definují jiný zákaz než ten, který je možno vyjádřit jinou značkou. Což zní pravda velmi složitě, praxe je ale podstatně jednodušší.

i

Na silnicích jsou nové dopravní značky, řidiči to ani netuší. Jak se změní dosud platná pravidla provozu?

Zkrátka platí, že zákaz se vyjádří vhodným nápisem nebo určeným symbolem uvedeným uvnitř červeného kruhu. A to je přesně případ i značky B32. Formulace „Průjezd zakázán“ ve smyslu, který jsme popsali výše, však většinou řidiči chápali tak, že nemohou bez zastavení daným úsekem projet. Popravdě mi uniká logika celého zákazu, resp. nerozumím tomu, co se změní tím, že řidič na chvíli zastaví a znovu se rozjede. Bude výsledná jízda zcela jiná? Obávám se, že nikoli.

Novela vyhlášky celkem otočila význam

Zřejmě však tato logika nepřišla silná ani zákonodárcům, protože v roce 2015 došlo vydáním nové vyhlášky (Vyhláška č. 294/2015 Sb., s platností od 1. 1. 2016) ke změně ve významu této značky. Popravdě, ta změna je natolik zásadní, že je téměř s podivem, že je ještě nutné značku „Průjezd zakázán“ vůbec osazovat. Nebo že se tak jmenuje. Málokdy je totiž na první pohled text natolik matoucí, jako je tomu v tomto případě. Ostatně odcitujme přímo zmíněnou vyhlášku:

Značka Jiný zákaz

Značka stanoví jiný zákaz než ten, který je možno vyjádřit jinou zákazovou značkou uvedenou v této příloze. Zákaz se vyjadřuje vhodným nápisem nebo určeným symbolem uvedeným uvnitř červeného kruhu.
Je-li na značce uveden nápis „PRŮJEZD ZAKÁZÁN“, nesmí řidič bez důvodu vjet do takto označeného úseku. Za takový důvod se nepovažuje objíždění dopravně složité situace nebo zkracování trasy.

Nová dopravní značka se sprostým znakem trápí řidiče. Za nedodržení povinnosti hrozí pokuta 3 000 Kč

Co z toho vyplývá? „Průjezd zakázán“ nemá de facto s průjezdem tak, jak si jej vybaví zřejmě drtivá většina motoristů, v podstatě nic společného. Odpadla sice povinnost v daném úseku zastavit, o to víc je však třeba rozlišovat důvody, které by vás k vjezdu vůbec opravňovaly (například bydliště). Nebo doručení pošty, kurýrní služby apod. Rozhodně se však mezi tyto důvody neřadí „chtěli jsme si tam něco koupit a na něco se podívat“. S tím bychom před policisty raději nepředstupovali.

Umístění značky mívá konkrétní důvod, vyjádřený ve zkratce „Průjezd zakázán“

Na značku je možno narazit v obytných zónách a lokalitách, kde z nějakého důvodu hrozí zvýšené nebezpečí (pohyb chodců, dětí, zvířat) nebo jiné nebezpečí. A předpokládá se, že průjezd není bezpečný. Máte nějaké osobní zkušenosti s touto značkou? Nebo s výkladem ze strany policie? Dejte nám vědět do diskuse pod článkem, děkujeme!

Přijde vám smysluplné změnit takto význam značky?

Diskuze Vstoupit do diskuze
60 lidí právě čte
Autor článku

Michal Sztolár

Absolvent strojírenské technologie se již od mládí let zajímal o vše, co má čtyři a více kol. Na střední škole uspěl v celostátním kole SOČ s vlastním designem automobilu v systému CAD, od té doby se problematice aut věnuje na denní bázi. S dlouholetou praxí u jednoho z prodejců automobilů mu rukama prošlo nespočet různých typů automobilů, včetně několika opravdových unikátů. Specializuje se na automotive jako výrobní obor, marketing automobilů stejně jako na aktuální přechod k elektromobilitě.

Zobrazit další články