Vychytralý řidič přišel na způsob, jak obelstít radary. Otočil SPZ a jezdí bez rizika pokuty. Vážně?

Vyhýbat se pokutám za rychlost je zdá se snadné. Stačí vzít do ruky šroubovák a přidělat opačně registrační značku.

i Zdroj fotografie: Martin Sedláček
                   

Návodů a rad, jak obelstít záznamová zařízení měřící nejvyšší povolenou rychlost nám do redakce chodí poměrně hodně. Většinou se jedná o nesmysly nebo počiny dalece překračující hranici zákona. Občas nám ale někdo pošle tip, který zákonu v určité míře až tak neodporuje. Třeba pan Kamil ze Šumperka na to šel jednoduše a od lesa. Jeho způsob je ale podle nás přesto už nelegální, a pan Kamil překračuje zákon. Nebo ne?

Zákon definuje umístění SPZ, prý nepřesně…

Jediným identifikátorem automobilu viditelným z kamer je registrační značka, tzv. SPZ, ze staršího označení „státní poznávací značka.“ Vše ohledně ní je definováno zákonem, tabulka ve skutečnosti ani nepatří řidiči či vlastníkovi auta, je majetkem státu. Nelze ji upravovat, nelze na ni lepit samolepky, nelze z ní nic odnímat. Značka musí být čitelná. V opačném případě nevyhovuje zákonu. Je zakázané vyjíždět bez registrační značky, pokuta hrozí i tomu, kdo vyjede s SPZ a ztratí ji za jízdy. 

iZdroj fotografie: Škoda

Právě čitelnost a laborování s ní je často způsobem, kterým se řidiči pokoušejí předcházet pokutám za jízdu vyšší než povolenou rychlostí. Snaží se vymýšlet, jak značku znečitelnit, a přesto vyhovět liteře zákona. Pan Kamil se rozhodl, že značku připevní na auta nohama vzhůru. Idea je jasná – značka není nijak upravená, a hlavně není nečitelná. Radary ji však nedokážou dekódovat, a pan Kamil pak jezdí bez pokut. Co na to ale policie v případě kontroly?

Co je horní a co dolní, omlouvá neznalost?

Zákon, konkrétně paragraf 7b odst. 8 a § 38 odst. 3 zákona říká, že „tabulka s registrační značkou se umísťuje na silniční vozidlo svojí spodní hranou dole a přibližně vodorovně k vozovce.“ Logicky je nám všem asi jasné, co je horní a co spodní hrana, nicméně zákon nespecifikuje, jak spodní či horní hranu odlišit. A zde pan Kamil vidí mezeru, o kterou opírá svou metodu „prevence“ proti pokutám.

iZdroj fotografie: uživatel Aktron / Creative commons / CC BY

V dalších odstavcích zákona je sice přesně definován, že „tabulka s registrační značkou se umísťuje na silničním vozidlu vpředu a vzadu v podélné ose vozidla kolmo ke směru jízdy.“ Popřípadě že se umísťuje tak, aby „její spodní hrana nebyla níže než 200 mm od roviny vozovky u přední tabulky a níže než 300 mm od roviny vozovky u zadní tabulky.“ Ale nikde není řečeno, co je spodní a co horní hrana. 

Radar SPZ nepřečte, co na to policie?

Po konzultaci s právníkem a expertem na dopravní tematiku jsme byli ubezpečeni, že jezdit s SPZ nasazenou nohama vzhůru odporuje zákonu. Takto není registrační značka „řádně“ umístěná. Přesto tady ale pan Kamil vidí prostor, jak v případném správním řízení rozbít argumentaci úřadů na prach. Jeho postup pro jednání s policií je jednoznačný.

iZdroj fotografie: Policie

Jízda s opačně nasazenou SPZ není dle pana Kamila v rozporu se zákonem. Hlídce policie odmítne podepsat souhlas s udělením pokuty. Řešení konfliktu nechá postoupit do správního řízení. A tam argumentuje tím, že zákon nedefinuje horní a spodní hranu registrační značky a že on jako řidič tak nemá jednoznačně definované, jak SPZ na auto umístit.

Co myslíte, je otočená SPZ legální?

Diskuze Vstoupit do diskuze
53 lidí právě čte
Autor článku

Martin Sedláček

Vyučil se automechanikem a tuto práci také dlouhé roky provozoval. Pak se na čas přesunul do oblasti profesionální dopravy, řidičák má v podstatě na vše, co se dá u nás legálně řídit. Po několika letech za volantem nákladního auta se vrátil zpět k původní profesi, kterou už dělá spíše z pozice vedoucího dílny. Má tak čas na redakční a publikační činnost i osvětu v oblasti automobilové techniky.

Zobrazit další články