Silniční pirát v pražském tunelovém komplexu kličkoval přes pruhy. Policie dělala, že ho nevidí. My se ptáme proč?

Kličkování mezi jízdními pruhy nemusí být nutně přestupkem. Pokud řidič neohrozí druhé, je to v pořádku, při opaku hrozí pokuta.

i Zdroj fotografie: Se souhlasem Tomáše L.
i Zdroj fotografie: Se souhlasem Tomáše L.
i Zdroj fotografie: Se souhlasem Tomáše L.
i Zdroj fotografie: Se souhlasem Tomáše L.
Další 0 fotografie
                   

Předjíždění je téma, jež je pro řadu řidičů citlivé. Možná z toho důvodu, že vnímají jako křivdu, když jedou pomaleji než někdo, kdo je předjíždí. I třeba rychlostí, která je zjevně nad v místě povolený limit. Jiní řidiči naopak vnímají nepatřičně, když jedou auta s velkými rozestupy a někdo „blokuje“ levý pruh. Takoví řidiči pak nemohou předjíždět, hledají si cestu mezi všemi pruhy. A právě ti jsou pak zase první skupinou řidičů vnímaní jako takzvaní piráti silnic.

Podjíždění v tunelu není přestupkem, pokud jde o město

Do redakce nám poslal e-mail pan Tomáš L. z Prahy. My jsme se rozhodli po přečtení zveřejnit e-mail v plném rozsahu i s fotkami. „Jel jsem pražským tunelovým komplexem Blanka a kolem mne projelo nějaké Hyundai,“ vysvětluje situaci pan Tomáš. „Jeho řidič jezdil z pruhu do pruhu, podjížděl auta.“ Čtenář se pak podivuje, že výtečník nedostal pokutu od policie. „Hlídka jela kousek od něj, musela ho vidět, a přesto ho nepokutovala,“ dodává čtenář Tomáš. Co na to říct? Asi to, že pan Tomáš, jakkoli je rozhořčený, nemá úplně pravdu.

iZdroj fotografie: Se souhlasem Tomáše L.

Co na věc říká zákon? V § 17 Předjíždění se píše, že se předjíždí vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy vlevo a není-li již pochybnosti o dalším směru jeho jízdy. Při jízdě v připojovacím nebo odbočovacím pruhu se smí vpravo předjíždět též vozidlo jedoucí v průběžném pruhu. Odbočovací pruh je přídatný jízdní pruh určený pro odbočování (vyřazování) vozidel z průběžného jízdního pruhu.

Kdo zatroubí neoprávněně, tomu hrozí pokuta 2 500 Kč. Zákon používání klaksonu řidiče rozčiluje

Řidič předjížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění. Jenže v „našem“ případě nejde o předjíždění ani o takzvané podjíždění. V § 12 Jízda v jízdních pruzích, v druhém odstavci, je uvedeno, že v obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu. Přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.

Za ohrožení při předjíždění je vysoká pokuta a trestné body

Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit. Dále zákon říká, že je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla souběžně (dále jen „souběžná jízda“).

Přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu. Jinak řečeno, pokud jede řidič „ve městě“, tak může jet v kterémkoli pruhu. A může měnit pruhy podle libosti. Nesmí však omezit a ohrozit ostatní řidiče. Pokud by toto udělal, pak by jistě policejní hlídka začala konat. V rámci nového bodového systému jde totiž o jeden ze závažnějších přestupků.

iZdroj fotografie: Se souhlasem Tomáše L.

Za ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu hrozí na místě pokuta od 1 500 Kč do 2 000 Kč, ve správním řízení je pak sazba od 2 000 Kč do 5 000 Kč. A k pokutě budou uděleny provinilci 4 trestné body. Závěrem tedy pro čtenáře, pana Tomáše. Jízda z pruhu do pruhu, i z pravého do levého, není na městském okruhu prohřeškem, respektive přestupkem. Tím je pouze takové manévrování, které by ohrozilo ostatní řidiče.

Galerie

Další 0 fotografie

Jak jezdíte v tunelu vy?

Diskuze Vstoupit do diskuze
150 lidí právě čte
Autor článku

Ondřej Komárek

Polovinu svého života strávil ve Velké Británii, kde psal 12 let pro přední automobilová média jako Autocar, Carwow a TopGear. Nyní přináší svůj jedinečný pohled do AutoŽivě. Aktivně se účastní amatérských závodů a předtím, než se stal novinářem, pracoval na vývoji závodních motorů.

Zobrazit další články