Budete muset odevzdat auto a jezdit MHD? Nařízení EU stanoví omezený počet aut na domácnost

Nařízení EU nemají většinou smysl. Velikost banánů, tvar okurek nebo počet aut na jednu domácnost, vše jsou to hlouposti.

i Zdroj fotografie: ŠJů / Creative Commons / CC-BY-SA
                   

Upozorňujeme čtenáře, že následující text a komentář je publicistickým článkem, který obsahuje názor autora.

Budou se někteří z nás muset brzy vzdát auta a přejít na MHD? Evropská unie se snaží klimatické krizi čelit za každou cenu. Nápadů na změny je mnoho. Některé méně a některé více směšné. Drtivé většině lidí se tyto nápady nelíbí. Právem. Ale jak je to doopravdy, chtěl by někdo nějakou myšlenku EU skutečně podpořit? Evropská unie produkuje díky svým fanatickým a extrémně přepláceným úředníkům mnoho nápadů. 

EU je jako matka v Polednici. Chce chránit, místo toho dusí

Velmi často zcela nesmyslných a obtěžujících běžné občany. Jakkoli základní nápad může být zcela v pořádku, třeba boj se změnami klimatu, záchrana naší planety. Co z toho ale udělá úředník EU, je zoufalé. Ponechme na chvíli stranou fakt, že rozloha Evropské unie je menší než 1 % celého světa. Takže i kompletní zákaz osobních aut by vlastně v rámci globálu nic neřešil. Zapomeňme také na to, že ne všechny tyto nápady mohou něco změnit.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Některé nápady jsou skutečně šílené a je dobře, že se nedostanou dál než jen do nezávislých debat. Třeba jako nápad, že by každý řidič měl omezený počet kilometrů, které může ročně najezdit. Další nesmyslnou myšlenkou je omezení počtu aut v Evropské unii. Auta jsou chápána jako velký nepřítel, možná dokonce nepřítel číslo jedna. EU by si zkrátka přála, aby na silnicích bylo co nejméně aut. Všichni by přešli na hromadnou dopravu a začali jezdit autobusy nebo vlaky. Kdyby Evropská unie zavedla regulaci na počet automobilů v jedné domácnosti, jaké by to mělo dopady?

Omezený počet aut na domácnost je jak z totalitního režimu

Tato myšlenka vyvolává zajímavou spekulaci o možných scénářích a dopadech na jednotlivé domácnosti i společnost jako celek. Zavedení regulace na počet automobilů v jedné domácnosti by mělo významné důsledky pro lidi, kteří jsou závislí na individuální automobilové dopravě. V první řadě by to znamenalo omezení mobility a větší obtíže při plánování a uskutečňování cest. Rodiny by musely pečlivě vybírat, které vozidlo si ponechají a které budou muset odevzdat. Ukázalo by se možná, že není třeba velké SUV, že stačí rodinné kombi.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Nicméně omezení aut v rodině by mohlo ovlivnit schopnost dosáhnout vzdálených pracovních míst, škol, zdravotnických zařízení a dalších důležitých destinací. Nicméně je to bratru třicet let, co se změnila politická situace, předtím u nás byly rodiny, které neměly auto vůbec. A fungovaly. Možná lépe než dnes, minimálně v otázce vzájemné sounáležitosti. Z hlediska životního prostředí by omezení počtu automobilů v jedné domácnosti mohlo mít pozitivní dopad. Méně vozidel na silnicích by snížilo emise skleníkových plynů a přispělo k ochraně životního prostředí. Skutečně?

Evropská unie rozhodla o vyřazení naftových a benzínových motorů. Už není cesty zpět

Pokud by lidé usedli do vlaků a autobusů, těchto by muselo být skutečně víc než dnes. Na vesnicích dnes jezdí jeden autobus za uherský rok, o víkendu třeba vůbec. Toto by muselo být vyřešeno. Větším počtem autobusů, které by produkovaly emise škodlivin. Z hlediska infrastruktury by kapacita autobusů, vlaků a tramvají musela být navýšena. Tak, aby byla schopna absorbovat nárůst poptávky. Současně by bylo nezbytné zajistit dostatečné parkovací kapacity na konečných a přestupních místech. Celkově by zavedení regulace na počet automobilů v jedné domácnosti mělo komplexní dopady na každodenní život lidí, ekonomiku a životní prostředí.

Svoboda je ohrožena, EU se chová jako tyran bez slitování

Nelze však tvrdit, že by šlo o pozitivní dopady na ekologii. V rámci evropského prostoru by jakákoli změna nepřinesla žádné ovoce. Je to stejné jako zákaz plastových brček. To, že si dnes kazíme drinky papírovými srkátky, nic nemění na tom, že je svět kvůli jihoamerickému a asijskému ignorování ekologie zaplaven plastovými odpadky. I když se celá EU zbaví plastových brček, nezachrání to v Tichomoří jediného živočicha. S auty je to stejné.

Souhlasíte s EU?

Diskuze Vstoupit do diskuze
86 lidí právě čte
Autor článku

Ondřej Komárek

Zobrazit další články