Oranžová tabulka na kamionech dává okolním řidičům životně důležité varování. Ale její význam majorita nezná

Nákladní auta nevozí jen rohlíky nebo náhradní díly do aut. Na návěsech se často ukrývá nebezpečný náklad, řidiči to poznají podle označení na speciální tabulce.

i Zdroj fotografie: abcMedia
                   

Na nákladních autech a kamionech je řada různých značek, symbolů a tabulek. Jednou kategorií jsou symbol, které souvisí s emisními normami a ekologickými pravidly. Jde většinou o bílá písmena na zelené podkladu, tam se řidič osobního auta nemá čeho obávat. Nejde o nic neobvyklého, žádné riziko nehrozí.

Zelená tabluka nevyděsí, jde o emise

Obvykle lze vidět písmena L, G, S a U. Jednotlivý písmena označují různé kategorie splněných emisních norem. U písmena L se pak jedná o automobil s odhlučněným motorem, který může jezdit i v noci. L se týká Rakouska, písmeno G zase Německa. Jsou to zelené značky, kdy bílé číslo říká, jakou emisní normu auto splňuje. Těch je celá řada, obecně platí, že čím vyšší číslo, tím přísnější norma je plněná, tím ekologičtější auto je.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Na nákladních autech je také možno vidět tabule s velkým písmenem K. Jde o vozidla určená k dodávce či vyzvednutí vyměnitelných nástaveb, takzvaných kontejnerů. Anebo také o vozidla určená k jízdě s přípojnými vozidly. Zjednodušené řešeno, takto jsou označené kamiony, které mají za sebou vlečený návěs.

Auto s bílou tabulkou veze odpad

Ne každý ale ví, co znamená bílá tabulka zhruba o rozměrech 40 x 40 cm, s černým písmenem A. Velké písmeno A na bílém podkladu označuje automobil, který na veřejných komunikacích přepravuje odpad. Tabulka musí být vpředu na autě, a také vzadu. Anebo na návěsu, pokud nejde o samostatné auto, ale soupravu. 

iZdroj fotografie: Depositphotos

Co řidiči osobních aut většinou neznají, to je označování v rámci normy ADR. Jde o mezinárodní dohodu označování aut s nebezpečným nákladem. Informační systém spočívá v oranžových tabulkách s černým lemováním a černými symboly. Kombinace čísel udává míru nebezpečnosti, a také typ přepravovaného nákladu. 

Náklad s kódem 33 je prudce hořlavý

To, jak je přepravovaná látka nebezpečná, říká tzv. Kemlerův kód. Jde o číslo doplněné nulou, kód je formálně dvoumístný. Je-li látka dostatečně charakterizovaná jedním číslem, je toto doplněno právě nulou. Pokud jde o větší intenzitu nebezpečí, číslo je zdvojené. Například hořlavost popisuje číslice 3, respektive 30, versus vysoká hořlavost 33. Dvojčíslí může být doplněno o písmeno X, značící látku nebezpečně reagující s vodou.

Charakteristika nebezpečí nákladu dle Kemlerova kódu

2 – Plynná látka (Uvolňování plynů pod tlakem)
3 – Hořlavá kapalina (Hořlavost par kapalin a plynů)
4 – Hořlavost pevných látek
5 – Látka podporující hoření (Oxidační účinky)
6 – Jedovatá látka (Toxicita)
7 – Radioaktivní látka
8 – Žíravá látka (Leptavé účinky)
9 – Samovolná reakce (Nebezpečí prudké, bouřlivé reakce, jiné nebezpečné látky)
0 – Bez významu 

Tabulka má rozměr 40 x 30 cm a je obvykle rozdělena do dvou částí. Ta horní definuje Kemlerovým kódem míru nebezpečnosti přepravované látky. Dolní je složitější kód, který říká, o jakou látku se jedná. V případě nehod hasiči, kteří dorazí na místo, snadno identifikují, co je čeká. Podle horní části ihned ví, jaké vlastnosti má látka v nákladu.

iZdroj fotografie: abcMedia

Oranžová tabulka s kódovým označením může být doplněna další, doplňkovou cedulí. Obvyklé jsou čtvercové tabule zavěšené na koso, s piktogramy, které vyjadřují chemický charakter nákladu. Tabule varuje před poleptáním, jedem, hořlavinou. Výstražné tabulky jsou umístěny vpředu a vzadu na autě či soupravě, a na každé komoře, jde-li o vícekomorovou cisternu.

Víte, jak se chovat v případě nehody s nebezpečným nákladem?

Zdroj: MDČR, PČR
Diskuze Vstoupit do diskuze
149 lidí právě čte
Autor článku

Filip Rakovan

Dráhu motoristického žurnalisty zahájil v době tištěných médiích v časopise Speed a prošel velkou řadou renomovaných tuzemských časopisů, například Carauto, český TopGear. Následně zakotvil v online světě a pozvedl na špičkovou úroveň ve své době prestižní magazín Autoweb. Řídil snad vše, co má čtyři kola, od litrového hatchbacku po F1. Pořádá kurzy pro řidiče a amatérské závody, vyjadřuje se k problematice v televizi. A hlavně dnes s radostí píše na AutoŽivě.

Zobrazit další články