Test z autoškoly, který zamotá hlavu 92 % řidičů: Vypadli byste ze zkoušky? Zkuste odpovědět správně a uvidíte sami

Automobil je sice na hlavní komunikaci, přesto ale musí dát řidič přednost zprava. Zdánlivou nelogičnost potvrzuje výklad zákona.

i Zdroj fotografie: AutoŽivě
                   

Jeden jediný detail, drobnost, která z jinak přehledné a jasné křižovatky dělá situaci pro mnoho lidí nepřehlednou. Křížení ve tvaru písmene X, nebo kříže, jak je libo. Křižovatka je opatřena svislým dopravním značením. Na všech čtyřech komunikacích jsou nějaká vozidla, některá jedou rovně, jiná se chystají zabočit. A to je právě ten problém. Tedy přesněji řečeno problémem je, že hlavní komunikace nejde přes křižovatku rovně, ale zahýbá.

Zmatečné pro řidiče je, když hlavní komunikace zahýbá

Toto řidiče mate. Při bleskovém průzkumu mezi našimi čtenáři jsme zjistili, že 92 % z dotazovaných váhá, neví nebo při odpovědi, jak správně projet danou křižovatku, chybuje. Věc je přitom jednoznačně ošetřena Zákonem o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb. V paragrafu 21 Odbočování odstavec (1) se píše, že „při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci musí řidič dávat znamení o změně směru jízdy.“

iZdroj fotografie: AutoŽivě

A dále se v odstavci 5) říká, že „řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím (…) a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty.“ S výkladem zákona se dá pak křižovatka snadno pochopit a buď projet bez chyby a nehody, anebo vyřešit jako testová otázka při zkoušce v autoškole.

Chodec na přechodu nemá ze zákona absolutní přednost. Odstrašujícím příkladem jsou záběry nehody BMW a starší ženy

Motorka a zelené auto stojí před značkou Dej přednost v jízdě, jsou na vedlejší komunikaci. Tato dvě vozidla tedy nepojedou jako první. Jako první najede do křižovatky červený osobní automobil. Jede rovně, je na hlavní, ta ale zahýbá doprava. A zde je onen okamžik problému. Modrý automobil jede také po hlavní komunikaci. Někdo by mohl namítnout, že modrý vůz je vpravo od červeného, že platí pravidlo pravé ruky.

Dvě auta na hlavní, jedno zatáčí doleva a dává přednost!

Může to tak vypadat, ale správné bude aplikovat výše uvedený paragraf s odbočováním vlevo. Obě auta jsou totiž na hlavní. Tak tedy, červené auto se může rozjet, ale jen do té míry, aby dalo přednost modrému automobilu. Ten projede křižovatkou jako první. Jako druhý tedy projede červený vůz, který pokračuje v přímém směru. Zelené auto dává přednost motorce, má ji po pravé straně.

iZdroj fotografie: Policie ČR

Motocykl tedy projede křižovatkou jako třetí v pořadí. A jako poslední projede křižovatkou zelený automobil. Je na vedlejší, a navíc dává přednost zprava. U daného typu křižovatky nesmí udělat chybu zejména řidič na pozici červeného vozu. Nesmí projet křižovatku, aniž by dal přednost protijedoucímu automobilu na hlavní. Nutně musí dát protijedoucímu vozidlu přednost, zde nehraje roli, že jede rovně a že druhé auto zahýbá.

Umíte projet daný typ křižovatky?

Diskuze Vstoupit do diskuze
64 lidí právě čte
Autor článku

Filip Rakovan

Dráhu motoristického žurnalisty zahájil v době tištěných médiích v časopise Speed a prošel velkou řadou renomovaných tuzemských časopisů, například Carauto, český TopGear. Následně zakotvil v online světě a pozvedl na špičkovou úroveň ve své době prestižní magazín Autoweb. Řídil snad vše, co má čtyři kola, od litrového hatchbacku po F1. Pořádá kurzy pro řidiče a amatérské závody, vyjadřuje se k problematice v televizi. A hlavně dnes s radostí píše na AutoŽivě.

Zobrazit další články